Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milostivé léto

8. 11. 2021

Máte-li dluhy vůči veřejnoprávnímu subjektu následujícího charakteru např. dluhy za jízdu načerno, dluhy na nájmu v obecním nebo městském bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií, nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým zdravotním pojišťovnám, dluhy za regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a Vaše dluhy jsou v exekuci (zahájené do 28. 10. 2021) vedené soudním exekutorem, tak máte možnost v rámci časově omezené akce „Milostivé léto“ od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít tento institut pro odpuštění úroků z prodlení a dalších poplatků plynoucích z neuhrazené jistiny dluhu/ů.
Postačí uhradit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu) a k tomu poplatek 908,- Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou Vám odpuštěny veškeré sankce, úroky z prodlení, poplatky advokátům či penále atd.
Zvažte své finanční možnosti a pokud se rozhodnete pro využití této akce, tak pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádejte o vyčíslení nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte akci „Milostivé léto“ a máte tudíž zájem uplatnit ke svým dluhům ustanovení čl. IV bod 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb. Do výše uvedeného data musíte provést platbu dluhu jistiny a poplatku exekutora.
Pokud máte již uhrazenu jistinu, ale nyní exekutor po Vás vymáhá poplatky spojené s dluhem (tzv. příslušenství), je možné akci „Milostivé léto“ uplatnit i na toto příslušenství dluhu, tj. projevit písemný zájem a uhradit poplatek 908,- Kč exekutorovi do výše uvedeného data.
Exekutor po uhrazení požadovaných částek zastaví exekuci a v usnesením rozhodne o osvobození od placení příslušenství, což zašle dlužníkovi poštou nebo do datové schránky.
Milostivé léto se nevztahuje:

  • na daňové exekuce u finančních, celních úřadů, obecních úřadů, soudů, zdravotní pojišťoven, úřadů práce – vymáhané napřímo bez exekutora,
  • na dluhy patřící původně do výčtu výše, ale již prodané jinému věřiteli (např. neuhrazené jízdné),
  • na dluhy, které nejsou vymáhány soudním exekutorem,
  • dluhy u dlužníka v oddlužení (insolvenci),
  • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
  • pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
  • pohledávky na výživném,
  • pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.

Veřejnoprávním subjektem je např. zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení, územně samosprávný celek – obec, město, městská část, kraj, dále státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace územně samosprávného celku, státní podnik nebo právnická osoba s většinovou účastí státu či územně samosprávného celku – např. dopravní podnik nebo ČEZ, dále Český rozhlas anebo Česká televize, nemocnice ve vlastnictví krajů nebo státu, soudy a mnoho dalších subjektů.

V případě nejasností je možné spolupracovat v rámci poradenství i s nestátní neziskovou organizací kvalifikovanou pro poskytování dluhového poradenství.

Nevíte si rady či potřebujete konzultaci? Neváhejte se obrátit na:
Dluhová poradna organizace Člověk v tísni
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz
Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy
+420 800 100 000, info@praha.eu

Další informace naleznete na:
milostiveleto.cz
jakprezitdluhy.cz
clovekvtisni.cz
nedluzimstatu.cz

Městská část Praha 12