Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příprava na výroční členskou schůzi BD ALKRO

 

která se bude konat dne 23. 5. 2017 v sušárně domu Krouzova 3048

 

Na schůzi bylo dle prezenční listiny přítomno      ze 41 členů družstva.

 1. Zpráva revizní komise za rok 2016
 2. Aktuální stav financí
 3. Prodloužení volebního období
 4. Volby do orgánů družstva
 5. Vyúčtování služeb a tepla
 6. Plánované rekonstrukce
 7. Různé
 8. Diskuze

 

Ad 1) Zpráva revizní komise za rok 2016

Paní ……………………….. přednesla zprávu revizní komise za rok 2016. Tato zpráva je k dispozici na nástěnkách, u revizní komise i u předsedy družstva.

Hlasování: Revizní zprávu:

                            schválilo      lidí, proti bylo      lidí, zdrželo se      lidí.

 

Ad 2) Aktuální stav financí

Na účtu družstva                                 bylo k 23. 5. 2017 celkem  ………………. Kč.

V pokladně          bylo k 23. 5. 2013 celkem ………………. Kč.

Hospodářský zisk/ztráta za rok 2016 je 0 Kč.

 

Ad 3) Prodloužení volebního období

Protože poslední volební schůze se konala 21. 5. 2013, skončilo volební období jak představenstva, tak kontrolní komise 21. 5. 2016. Navrhujeme proto, aby členská schůze dodatečně prodloužila volební období představenstva i kontrolní komise do dnešního dne, tj. do 23. 5. 2017.

Hlasování: Prodloužení volebního období:

                            schválilo      lidí, proti bylo      lidí, zdrželo se      lidí.

 

Ad 4) Volby do orgánů družstva

Přehled současného stavu:

Představenstvo

Kontrolní komise

Jméno

Od

Jméno

Od

Ing. Milan Major

12. 4. 1995

Monika Vlášková Matejčíková

18. 12. 2012

Alena Vondráčková

11. 12. 2001

Kateřina Mišíková

3. 5. 2011

Ing. Zuzana Kypová

25. 4. 2006

Blanka Císová

3. 5. 2011

 

Podle stanov BD ALKRO, přijatých na schůzi 27. 1. 2017 je volební období představenstva i kontrolní komise 5 let. Volíme proto orgány družstva na období 24. 5. 2017 – 24. 5. 2022.

 

Představenstvo

Kontrolní komise

Jméno

Pro

Proti

Zdrželo

Jméno

Pro

Proti

Zdrželo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 5) Vyúčtování služeb a tepla

Při vyúčtování služeb a tepla se letos uplatnila nová metodika.

Hlavní rozdíly proti předchozí jsou:

a) posuv hranice minimální spotřeby na 80%,

b) změna hranice maximální spotřeby na 200%,

c) rozdělení pevné a pohyblivé složky: dříve 40:60, nyní 30:70 až 50-50.

Důsledky se projevují zejména u lidí, kteří topili velmi málo a velmi hodně.

Ty, kteří topili velmi málo, ovlivnil posun hranice minimální spotřeby.

Lidi, kteří topili velmi mnoho, ovlivnil posun hranice minimální spotřeby i změna složek ceny.

 

Ad 6) Plánované rekonstrukce

Po loňské rekonstrukci lodžií chystáme následující opravy či rekonstrukce:

 1. výměna vodoměrů,

Je zapotřebí vyměnit vodoměry, protože u nich již prošel cejch. Výměna je povinná a nelze se jí vyhnout.

V některých bytech s tím bude problém, bude pravděpodobně nutné vybourat část stěny kvůli přístupu k vodoměrům. Při plánování rekonstrukce jádra proto prosím počítejte s dostatečně velikým montážním otvorem pro práci v šachtě.

Výměna proběhne do prázdnin.

 1. rekonstrukce domácích telefonů,

Telefony byly měněny v 5/1997 a za rovných 20 let již dosloužily.

Pokusíme se je vyměnit koncem září nebo počátkem října, protože v rámci výměny zvonkového tabla se budou měnit i domácí telefony.

 1. rekonstrukce odvětrávání na střeše domu,

Chceme osadit vývody odvětrávacích šachet odvětrávacími turbínami.

Příklady těchto turbín je možné najít např. na stránkách: www.vetracisystemy.eu/ nebo www.ventilacniturbina.cz/ nebo www.vytozeko.cz/ventilacni-turbiny-zlt/odvetrani-ventilacnich-sachet-bytovych-domu/.

Pokud se někdo s tímto typem odvětrávání setkal, velmi uvítáme rady a zkušenosti. Rekonstrukci plánujeme koncem tohoto nebo v příštím roce.

 1. rekonstrukce společných prostor.

Chceme upravit uvolněnou část výměníku tepla, sušáren, sklípků, chodeb (podlahy, štuk, vymalovat) a výmalbu přízemí obou domů.

Rekonstrukci výměníku tepla chceme provést v letošním roce.

Pro suterény a výmalbu přízemí chceme ještě v tomto roce získat nabídky a provést výběrové řízení. Pokud má někdo tip na spolehlivou firmu, prosíme o sdělení kontaktů.

 

Ad 7) Různé

Uskutečněné akce za minulý rok

Rekonstrukce lodžií – akce plánovaná několik let a trvající několik měsíců 5. – 10. 2016.

Průkaz energetické náročnosti budovy předepsaný zákonem – 8. 7. 2016.

Byl schválen domovní řád BD ALKRO – 16. 4. 2017.

Byly schváleny nové stanovy BD ALKRO – 24. 1. 2017.

 

Stanovy

Ještě jednou všem děkuji za účast na lednové schůzi, na které byly přijaty nové stanovy družstva. Dodnes jsem se z toho zcela nevzpamatoval a nejsem sám. I notářka říkala, že je velmi výjimečné, pokud se podaří vše zařídit a schválit napoprvé.

 

Brigáda

Chceme zorganizovat brigádu na údržbu zeleně okolo domu. Hlavním účelem by mělo být vymýcení náletových dřevin, rostoucích okolo domu. Lidé s likvidačními sklony si přijdou na své J.

V rámci brigády bude opět objednán kontejner na velkoobjemový odpad.

Je potřeba stanovit konkrétní termín na konci května až začátek června.

 

Letní odstávka tepla

Odstávka tepla bude letos ve dnech 7. – 10. 8. 2017 včetně.

 

Ad 8) Diskuze